POLITYKA PRYWATNOŚCI


Informacje ogólne


Stowarzyszenie Demagog przetwarza Państwa Dane Osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy te informacje.


Administrator Danych Osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Demagog z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Noakowskiego 26/28, wpisane do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000615583 i identyfikujące się numerami NIP: 6751544169, REGON: 364355280, zwane dalej „Administratorem”.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


Inspektor Ochrony Danych (IOD)


Z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”), mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e – mail: iod@demgagog.org.pl lub pod naszym adresem pocztowym: platforma@demagog.org.pl

Jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane

Korzystając z naszego serwisu, gromadzone i przetwarzane są następujące dane osobowe:

Rejestrując się na platformie e-learningowej:
- Adres e-mail
- Imię i nazwisko

- Numer telefonu
- Przedział wiekowy

Zapisując się na newsletter:
- Adres e-mail

Wpłacając darowiznę:
- Adres e-mail
- Imię i nazwisko
- Adres do korespondencji

Korzystając z formularzy kontaktowych na stronie www.platforma.demagog.org.pl:
- Adres e-mail
- Imię i nazwisko


Mogą Państwo sami decydować o zapisywaniu plików cookies (tzw. ciasteczek), poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies oznacza brak możliwości korzystania z wszystkich części naszej witryny. Nie używamy tej technologii w celu „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z udzielania dostępu do korzystania z kursów w ramach platformy e-learninowej,
- zawarcia, wykonania i obsługi umowy przekazywania regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn jednorazowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w tym kontaktu za pośrednictwem e-mail w celach informacyjnych dot. działalności Stowarzyszenia,
- informowania o przekazanych darowiznach
- udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
- przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej newslettera, służącego promowaniu określonych postaw, zachowań oraz wizerunku
Stowarzyszenia (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz przesyłania ww. informacji w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań także mailem lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).


Odbiorcy danych osobowych


Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej) lub z którymi Stowarzyszenie współpracuje w celu wykonywania swoich statutowych obowiązków (m.in. fundusze grantowe, obsługa prawna, obsługa informatyczna oraz urządzeń).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie


Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.


Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.


Okres przechowywania danych


Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane:
- w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody.
- Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
- zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego),
- w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych


Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
- usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
- uzyskania kopii swoich danych osobowych,
- przeniesienia swoich danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. W tym celu proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@demgagog.org.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.