Czas czytania: około 1 min
Patryk Zakrzewski
Inspiracje na edukację zdalną
13.06.2021

Inspiracje na edukację zdalną są propozycją aktywności, których przeprowadzenie podczas zajęć zwiększy kompetencje uczniów w zakresie krytycznej analizy informacji.

Ostatnie miesiące zachęciły edukatorów i nauczycieli do dzielenia się najlepszymi praktykami, ciekawymi źródłami i metodami nauczania zdalnego. Akademia Fact-Checkingu włączyła się w ten trend, udostępniając swoje inspiracje na edukację zdalną. Nauczanie na odległość było świetną okazją do wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, by rozwinąć potencjał uczniów i uczennic. Okazało się, że edukacja przez internet, choć wynikająca z konieczności, ma niezaprzeczalne zalety. Oszczędność czasu, angażowanie uczniów poprzez nowe narzędzia edukacyjne czy możliwość wykonywania części zdań przez ucznia we własnym tempie to tylko niektóre z nich.

Wszystkie osoby, które pracują z młodzieżą w trybie zdalnym, zachęcamy do skorzystania z naszej publikacji, która: 

  • zawiera aż 17 inspiracji na zdalne aktywności, obejmujące kontekst, propozycje dyskusji oraz angażuje ćwiczenia,
  • wykorzystuje używane przez młodzież portale społecznościowe i witryny internetowe, takie jak WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter czy YouTube,
  • na bazie ważnych dla młodzieży wydarzeń przybliża uczniom temat fact-checkingu,
  • uwrażliwia uczniów na konieczność dementowania nieprawdziwych informacji w oparciu o rzetelne źródła.

Grupa docelowa:

  • Nauczyciele i edukatorzy prowadzący zajęcia dla uczniów i uczennic w trybie zdalnym.

Zaprezentowane w publikacji inspiracje do nauczania zdalnego można dostosować do swoich potrzeb, a nawet wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym.

Pobierz materiały