Czas czytania: około 3 min
Patryk Zakrzewski
Fałszywe informacje? Czuwaj!
14.05.2021

W sieci co minutę tworzy się tysiące informacji. Wybranie tych, które są rzetelne, może być wymagające. Według raportu „Krytyczny Umysł”, co 5 młoda osoba (22,1%) w ogóle nie zastanawia się nad rzetelnością docierających do niej informacji. 19,5% osób ogranicza się do zaledwie jednego źródła podczas weryfikowania informacji. „Fałszywe informacje? Czuwaj!” to propozycja zawierająca wiele aktywności, które pomogą Ci zrozumieć istotę krytycznego analizowania informacji.

Stowarzyszenie Demagog, we współpracy z Programowym Ruchem Odkrywców Związku Harcerstwa Polskiego, opracowało propozycję programową, która wdrożona podczas zbiórek zwiększy kompetencje członków i członkiń Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie weryfikacji informacji. 

Publikacja: 

 • obejmuje cztery scenariusze zajęć rozłożone na 11 zbiórek, co umożliwia realizowanie zadań statutowych ZHP przy jednoczesnym podnoszeniu kompetencji w zakresie weryfikowania informacji; 
 • zawiera test świadomego myślenia;
 • zawiera informację o niezbędnych materiałach, potrzebnych do przeprowadzenia lekcji;
 • proponuje szereg angażujących aktywności, takich jak burze mózgów, prace grupowe, zabawy edukacyjne; 
 • ukazuje mechanizm powstawania i oddziaływania fake newsów; 
 • podniesie odporność harcerzy na nieprawdziwe przekazy medialne;
 • zawiera wyzwania, które wcielone w życie codzienne zbudują dobre nawyki w zakresie weryfikowania informacji;
 • rozwija umiejętność pracy samodzielnej, grupowej oraz dyskusji; 
 • przedstawia dobre rady w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni informacyjnej; 
 • przybliża wskazówki ułatwiające wyszukiwanie informacji w sieci;
 • zawiera pojęciownik wyjaśniający kluczowe terminy pojawiające się w propozycji programowej. 

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy: 

 • znają i wprowadzają w życie dobre nawyki związane z selekcją i odbiorem informacji, 
 • wiedzą, jak wyszukiwać informacje w internecie, 
 • określają podstawowe mechanizmy funkcjonowania wyszukiwarek, 
 • potrafią odróżnić fakty od opinii, 
 • definiują framing,
 • znają organizacje fact-checkingowe
 • wiedzą, w jaki sposób powstają fałszywe informacje, 
 • podają przykłady rzetelnych źródeł informacji,
 • potrafią ocenić stronniczość przekazu medialnego, 
 • znają swoje predyspozycje w zakresie świadomego myślenia.

Grupa docelowa: 

Propozycja Programowa dedykowana jest drużynom uczestniczącym w Programowym Ruchu Odkrywców ZHP, jednak zebrane w niej informacje, porady i ćwiczenia mogą być wykorzystywane również przez nauczycieli podczas zajęć w szkole.


Pobierz propozycję programową na rok 2020/2021