Coraz więcej osób używa smartfona, komputera czy tabletu każdego dnia. Aplikacja edukacyjna „Fajnie, że wiesz!” stworzona przez zespół Stowarzyszenia Demagog wykorzystuje nasze przywiązanie do urządzeń elektronicznych, umożliwiając naukę rozpoznawania fake newsów w dowolnym momencie. 

Idea stworzenia prostej aplikacji edukacyjnej powstała w 2018 roku. Pomysł zespołu Stowarzyszenia Demagog został doceniony przez jury hackathonu „Edukaton”, podczas którego, aplikacja edukacyjna „Fajnie, że wiesz!” otrzymała nagrodę główną.

W 2011 badacze i badaczki z Uniwersytetu Phoenix wydali raport „Future Work Skills 2020”, według którego jedną z kluczowych kompetencji na rynku pracy w 2020 roku jest krytyczna analiza informacji umieszczanych w mediach. Łatwy i tani dostęp do internetu pozwala ludziom na przekazywanie informacji przez takie kanały jak blogi, podcasty, posty, wpisy w mediach społecznościowych, filmy i zdjęcia. Olbrzymia liczba źródeł informacji wymaga od użytkowników mediów umiejętnego ich dobierania i krytycznego analizowania. Dlatego z pomocą przychodzi aplikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Demagog, która poprzez analizę wybranych przykładów przekazów medialnych pozwala użytkownikom poznać kluczowe pojęcia związane z dezinformacją.

Aplikacja:

 • wyjaśnia pojęcie „fake news”;
 • uczy rozpoznawać fałszywe informacje;
 • zachęca do weryfikacji źródeł informacji;
 • pozwala wybrać pytania z kilku kategorii;
 • działa w wersji przeglądarkowej;
 • stosowana podczas lekcji pozwoli podnieść kompetencje całej klasy.

Grupa docelowa: 

 • indywidualne osoby chcące podnieść swoje kompetencje w zakresie weryfikowania faktów;
 • nauczyciele i edukatorzy planujący wykorzystać aplikację podczas zajęć;
 • rodzice.

Kliknij i zagraj

Inspiracje na edukację zdalną są propozycją aktywności, których przeprowadzenie podczas zajęć zwiększy kompetencje uczniów w zakresie krytycznej analizy informacji.

Ostatnie miesiące zachęciły edukatorów i nauczycieli do dzielenia się najlepszymi praktykami, ciekawymi źródłami i metodami nauczania zdalnego. Akademia Fact-Checkingu włączyła się w ten trend, udostępniając swoje inspiracje na edukację zdalną. Nauczanie na odległość było świetną okazją do wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, by rozwinąć potencjał uczniów i uczennic. Okazało się, że edukacja przez internet, choć wynikająca z konieczności, ma niezaprzeczalne zalety. Oszczędność czasu, angażowanie uczniów poprzez nowe narzędzia edukacyjne czy możliwość wykonywania części zdań przez ucznia we własnym tempie to tylko niektóre z nich.

Wszystkie osoby, które pracują z młodzieżą w trybie zdalnym, zachęcamy do skorzystania z naszej publikacji, która: 

 • zawiera aż 17 inspiracji na zdalne aktywności, obejmujące kontekst, propozycje dyskusji oraz angażuje ćwiczenia,
 • wykorzystuje używane przez młodzież portale społecznościowe i witryny internetowe, takie jak WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter czy YouTube,
 • na bazie ważnych dla młodzieży wydarzeń przybliża uczniom temat fact-checkingu,
 • uwrażliwia uczniów na konieczność dementowania nieprawdziwych informacji w oparciu o rzetelne źródła.

Grupa docelowa:

 • Nauczyciele i edukatorzy prowadzący zajęcia dla uczniów i uczennic w trybie zdalnym.

Zaprezentowane w publikacji inspiracje do nauczania zdalnego można dostosować do swoich potrzeb, a nawet wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym.

Pobierz materiały

Weryfikacja, boty i trolle czy fake news – z komiksami przygotowanymi przez Stowarzyszenie Demagog pomożesz swoim uczniom zapoznać się z kluczowymi pojęciami związanymi z krytyczną analizą informacji. Część z nas żyje w ciągłym pośpiechu, uczniowie również. Cenimy czas młodzieży, dlatego przedstawiamy infografiki, które dzięki zastosowaniu tekstu i obrazu w kilka sekund przybliżą najważniejsze zagadnienia dotyczące zjawiska fake news . Do współpracy zaprosiliśmy znaną polską rysowniczkę, Olę Herzyk. 

Fake news jest terminem, który oznacza nieprawdziwą lub sfabrykowaną informację, wprowadzoną do obiegu dla zrealizowania konkretnego celu. Biorąc pod uwagę, że media społecznościowe przyciągają coraz więcej użytkowników, jest niemal pewne, że nieprawdziwe informacje będą rozprzestrzeniać się jeszcze szybciej. Stowarzyszenie Demagog, realizując swoje cele statutowe, przygotowało komiksy, które pozwolą zrozumieć kluczowe zagadnienia związane z fake news, faktami, teoriami spiskowymi i funkcjonowaniem mediów społecznościowych.

Infografiki:

 • w przystępny sposób wyjaśniają, czym są prawda, fakt i opinia, 
 • przybliżają definicję fake newsów oraz motywacje stojące za ich tworzeniem i udostępnianiem,
 • pokazują, w jaki sposób odróżnić prawdziwe konto w mediach społecznościowych od fałszywego,
 • tłumaczą, na czym polega nieuprawnione wykorzystanie wizerunku w reklamie, 
 • objaśniają, czym charakteryzują się teorie spiskowe.

Grupa docelowa: 

 • Nauczyciele, edukatorzy, uczniowie, rodzice, dorośli.

Pobrane infografiki nadają się do rozdania uczniom i uczennicom, przypięcia w sali lekcyjnej czy do wykorzystania na lekcji. Nie zwlekaj, zwiększ świadomość swoich uczniów!

Pobierz 

W sieci co minutę tworzy się tysiące informacji. Wybranie tych, które są rzetelne, może być wymagające. Według raportu „Krytyczny Umysł”, co 5 młoda osoba (22,1%) w ogóle nie zastanawia się nad rzetelnością docierających do niej informacji. 19,5% osób ogranicza się do zaledwie jednego źródła podczas weryfikowania informacji. „Fałszywe informacje? Czuwaj!” to propozycja zawierająca wiele aktywności, które pomogą Ci zrozumieć istotę krytycznego analizowania informacji.

Stowarzyszenie Demagog, we współpracy z Programowym Ruchem Odkrywców Związku Harcerstwa Polskiego, opracowało propozycję programową, która wdrożona podczas zbiórek zwiększy kompetencje członków i członkiń Związku Harcerstwa Polskiego w zakresie weryfikacji informacji. 

Publikacja: 

 • obejmuje cztery scenariusze zajęć rozłożone na 11 zbiórek, co umożliwia realizowanie zadań statutowych ZHP przy jednoczesnym podnoszeniu kompetencji w zakresie weryfikowania informacji; 
 • zawiera test świadomego myślenia;
 • zawiera informację o niezbędnych materiałach, potrzebnych do przeprowadzenia lekcji;
 • proponuje szereg angażujących aktywności, takich jak burze mózgów, prace grupowe, zabawy edukacyjne; 
 • ukazuje mechanizm powstawania i oddziaływania fake newsów; 
 • podniesie odporność harcerzy na nieprawdziwe przekazy medialne;
 • zawiera wyzwania, które wcielone w życie codzienne zbudują dobre nawyki w zakresie weryfikowania informacji;
 • rozwija umiejętność pracy samodzielnej, grupowej oraz dyskusji; 
 • przedstawia dobre rady w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni informacyjnej; 
 • przybliża wskazówki ułatwiające wyszukiwanie informacji w sieci;
 • zawiera pojęciownik wyjaśniający kluczowe terminy pojawiające się w propozycji programowej. 

Po przeprowadzonych zajęciach uczestnicy: 

 • znają i wprowadzają w życie dobre nawyki związane z selekcją i odbiorem informacji, 
 • wiedzą, jak wyszukiwać informacje w internecie, 
 • określają podstawowe mechanizmy funkcjonowania wyszukiwarek, 
 • potrafią odróżnić fakty od opinii, 
 • definiują framing,
 • znają organizacje fact-checkingowe
 • wiedzą, w jaki sposób powstają fałszywe informacje, 
 • podają przykłady rzetelnych źródeł informacji,
 • potrafią ocenić stronniczość przekazu medialnego, 
 • znają swoje predyspozycje w zakresie świadomego myślenia.

Grupa docelowa: 

Propozycja Programowa dedykowana jest drużynom uczestniczącym w Programowym Ruchu Odkrywców ZHP, jednak zebrane w niej informacje, porady i ćwiczenia mogą być wykorzystywane również przez nauczycieli podczas zajęć w szkole.


Pobierz propozycję programową na rok 2020/2021

Prawie 80% młodych osób jako główne źródło informacji wskazuje media społecznościowe. Jednocześnie aż 66% badanych stwierdza, że edukacja społeczeństwa może przyczynić się do zmniejszenia liczby fałszywych informacji.

Obecnie uczniowie i uczennice mają łatwiejszy dostęp do informacji, niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości. Odpowiadając na wyzwania stawiane przez społeczeństwo informacyjne,  prezentujemy Państwu „Scenariusze lekcji w klasach VII-VIII”, które pozwolą rozwinąć kompetencje uczniów w zakresie krytycznego weryfikowania przekazów medialnych. 

Publikacja Akademia Fact-Checkingu, czyli o faktach, opiniach i weryfikowaniu informacji. Scenariusze lekcji w klasach VII-VIII:

 • zawiera dwa konspekty warsztatów,
 • przedstawia kluczowe zagadnienia w postaci interesujących infografik,
 • posiada dodatek dla uczniów w postaci testu świadomego myślenia,
 • zachęca do wykorzystywania narzędzi internetowych, takich jak Kahoot, Edpuzzle, YouTube, Google czy Mentimeter,
 • angażuje uczniów poprzez wprowadzenie quizów, dyskusji, gier edukacyjnych i pracy grupowej,
 • przybliża uczniom tematykę fact-checkingu w oparciu o przykłady związane z popularnymi postaciami, takimi jak piosenkarka Roksana Węgiel, dziennikarz Kuba Wojewódzki czy piłkarz Robert Lewandowski.

Po zakończonych warsztatach uczeń:

 • wie, jak odróżniać fakty od opinii,
 • dokonuje klasyfikacji fałszywych informacji,
 • wie, czym jest lateral reading, i samodzielnie stosuje tę metodę do rozpoznawania wiarygodnych źródeł informacji,
 • rozumie, czym jest clickbait, i rozpoznaje przykłady „chwytliwych nagłówków”.

Grupa docelowa:

 • Nauczyciele i edukatorzy prowadzący zajęcia dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.

Fake newsy i fałszywe informacje pojawiają się w sieci z wielu podwód. Osoby czerpiące informacje głównie z sieci, w szczególności z mediów społecznościowych, są szczególnie narażone na spotkanie z dezinformacją. Przeprowadzając zaproponowane przez nas warsztaty, pomożesz młodzieży budować świadomość zagrożeń i wyposażysz ją w skuteczne narzędzia weryfikacji.

Pobierz

Wypełnij lukę w systemie edukacji: naucz uczniów i uczennice, jak weryfikować informacje i rozpoznawać te fałszywe. Nagłówki artykułów, opisy postów i zdjęcia zamieszczane w przestrzeni medialnej mogą być alarmujące. Wykorzystując przygotowane przez nas scenariusze zajęć, pokażesz swoim uczniom, jak mądrze korzystać z informacji publikowanych w środkach masowego przekazu.

Publikacja zawiera dwa scenariusze zajęć do wykorzystania przez nauczycieli i edukatorów. Zajęcia przeprowadzone w oparciu o pierwszy konspekt „Coś tu się nie zgadza. O weryfikowaniu podejrzanych treściwyposażą uczniów w wiedzę z zakresu fałszu i manipulacji w mediach.

Po zakończonym warsztacie uczniowie:

 • wiedzą, czym jest fact-checking, i potrafią wskazać jego etapy,
 • znają organizacje zajmujące się sprawdzaniem faktów, 
 • samodzielnie opisują problem fałszu w przestrzeni publicznej.  

Scenariusz składa się z:  

 • konspektu dla nauczycieli, 
 • kart zadań,
 • kart ze źródłami informacji.

Drugi scenariusz „Król jest nagi i inne blagi. O rozpoznawaniu fake newsów zawiera angażujące zadania, dzięki którym uczniowie i uczennice rozwiną umiejętności i zdobędą wiedzę w zakresie:

 • definiowania fake newsów i dezinformacji,
 • krytycznego analizowania informacji i rozpoznawania fałszywych wiadomości,
 • mechanizmów tworzenia i rozpowszechniania fałszywych informacji oraz ich skutków. 

Scenariusz składa się z:

 • konspektu dla nauczycieli,
 • kart zadań. 

Grupa docelowa: 

 • Nauczyciele i edukatorzy prowadzący zajęcia dla uczniów i uczennic szkół średnich.

 

Pobierz scenariusze